Gå til vår hovedside med nettbutikk

IndexDamekonfeksjonHerrekonfeksjonUniformer

 

                   

          

         

                                                               

                                                                      kapteinhylse            overstyrmannhylser          førstestyrmannhylser          annenstrymannhylser

                                                                      maskinsjef               førstemaskinist         annenmaskinist           tredjemaskinist
                                                                      kapteinepalette                elektrikerepaletter  eller hylser          frysemaskinistepaletter  eller hylser          maskinsjefepaletter                                                            

                                                                  Distinksjoner.  Luftfart, vektere o.l.     Distinksjoner. Catering etc.

                                                   

 
 

 
Postadr. 5069 Majorstuen, 0301 Oslo

Org.nr. No933803406MVA
Tlf. 91 51 30 79  - 21 92 10 92   -  
thor@markom  

Copyright (c) 2005 markom. All rights reserved.